Tillitsvalgte

Styret 2021-2022

Magnus Andersson, Stærvegen 63, styreleder (2021-2023)
Maria Høiden, Stærvegen 2, uteansvarlig (2021-2023)
Greger Lyngedal Wian, Rypevegen 54, rekkehusansvarlig (2021-2023)
Lise Iversen, Stærvegen 41, nett- og vaktmesteransvarlig (2020-2022)
Claude Rouget, Stærvegen 63, blokkansvarlig og sekretær (2021-2022)

vara

Jostein Kjærandsen, Stærvegen 47
Jill Rigmor Olsen, Rypevegen 68
Carina Hansen, Rypevegen 56

Alle styremedlemmer og vara har en slik e-postadresse: fornavn@hapet2.no

Legg igjen en kommentar