Dokumenter

Lover og regler

Reglene som gjelder livet i vårt borettslag følges av disse dokumentene:


Saksdokumenter til generalforsamlinger

Generalforsamlingen er øverste organ i borettslaget. Her finner du årsmeldinga fra styret og årsregnskapet for de siste årene:


Skjemaer

Legg igjen en kommentar