Bruk «Mine sider» på bonord.no

Andelseierne oppfordres til å bruke Bonord-portalen for å få med seg relevant informasjon fra styret. Du må tillate elektronisk kommunikasjon. Tradisjonell e-postkommunikasjon som styret har drevet med i mange år vil snart opphøre. Brev delt i postkasser hører til forrige årtusen og foregår kun i unntakstilfeller, og aldri samme dag som det sendes info fra Bonord-portalen (dette av praktiske grunner: alle i styret har jobb og familie og ikke tid til å renne rundt borettslaget for å leke postbud…

Nettsida er sjeldnere oppdatert og vil inneholde kun informasjon av generell karakter.

Ingen betydelig fare for radon

Styret har undersøkt med kommunen om vi burde kartlegge radon i borettslaget. Det viser seg at Håpet ikke ligger i en risikosone. Styret har derfor vedtatt å ikke gjøre undersøkelser. Beboerne kan sjølsagt be kommunen om å måle radonmengde i sin bolig. Ta kontakt med Karina Dølerud i Tromsø kommune. Forresten har Statens strålevern utarbeidet en rapport i 2001 om kartlegging av radon i Tromsø kommune.