Oppdatering fra styret mai 2021

Her kommer en oppdatering fra styret om hva vi har jobbet med den siste tiden, pågående saker og hva vi planlegger fremover.

Nytt styre for 2021 er på plass.
Dugnad avholdt 1. juni.

Pågående saker:

  • Drenering bak Rypevegen: Prosjektleder er engasjert, jobben ønskes utført iløpet av sommeren 2021.
  • Trampoliner: nytt oppdatert regelverk legges ut på hjemmesiden, epost er sendt ut.
  • Diverse enkeltsaker løses fortløpende.

Planlagte saker:

  • Utbedring av pipene og pipeviftene i blokkene: under planlegging.