Oppdatering fra styret februar 2021

Her kommer en oppdatering fra styret om hva vi har jobbet med den siste tiden, pågående saker og hva vi planlegger fremover.

Pågående saker

  • Vannsjekk, oppfølging av vannsjekken vil nå starte, aktuelle beboere vil bli kontaktet.
  • Kontroll av brannslukningsapparater til beboere vil ta sted fredag 26.02, se egen mail.

Planlagte saker

  • Bytte av lås- og ringesystem for blokkene, planlagt utført iløpet av 2021.
  • Utbedring av pipene i blokkene.
  • Drenering Rypevegen, planlagt oppstart til våren.
  • Egen HMS kontroll av blokkleiligheter og rekkehus.Beboere vil få eget skriv og skjema til utfylling.
  • Styret starter med risikovurdering av borettslaget.