Bruk «Mine sider» på bonord.no

Andelseierne oppfordres til å bruke Bonord-portalen for å få med seg relevant informasjon fra styret. Du må tillate elektronisk kommunikasjon. Tradisjonell e-postkommunikasjon som styret har drevet med i mange år vil snart opphøre. Brev delt i postkasser hører til forrige årtusen og foregår kun i unntakstilfeller, og aldri samme dag som det sendes info fra Bonord-portalen (dette av praktiske grunner: alle i styret har jobb og familie og ikke tid til å renne rundt borettslaget for å leke postbud…

Nettsida er sjeldnere oppdatert og vil inneholde kun informasjon av generell karakter.