Ingen betydelig fare for radon

Styret har undersøkt med kommunen om vi burde kartlegge radon i borettslaget. Det viser seg at Håpet ikke ligger i en risikosone. Styret har derfor vedtatt å ikke gjøre undersøkelser. Beboerne kan sjølsagt be kommunen om å måle radonmengde i sin bolig. Ta kontakt med Karina Dølerud i Tromsø kommune. Forresten har Statens strålevern utarbeidet en rapport i 2001 om kartlegging av radon i Tromsø kommune.

Legg igjen en kommentar