Oppdatering fra styret oktober 2020

Fremhevet

Her kommer en oppdatering fra styret om hva vi har jobbet med den siste tiden, pågående saker og hva vi planlegger fremover.

Pågående saker:

 • Drenering bak rekkehusene i Rypevegen; prosjektleder er funnet gjennom Bonord. Borettslaget er rådet å vente til over vinteren da dette vil være kostnadsbesparende samt sikrere med tanke på snøfall og frost. Vi bruker vinteren til å hente inn flere tilbud.
 • Byggesak, saken er fortsatt aktiv, vi har purret på svar fra advokat. Eventuelle nyheter angående saken vil bli publisert her.
 • Det er bestilt benker til grillhytten.
 • Sjekk av balkongdører og vinduer, styret har sendt ut mail angående bestilling av sjekk. Har du mangler eller feil med balkondør og vinduer, gi beskjed til styret.

Planlagte saker:

 • Vannsjekk utføres i høst, egen mail om info er sendt ut.
 • Bålplass/bålpit jobbes fortsatt med
 • Nytt nøkkelsystem i blokken iløpet av 2021.

Oppdatering fra styret september 2020

Her kommer en oppdatering fra styret om hva vi har jobbet med den siste tiden, pågående saker og hva vi planlegger fremover.

Pågående saker:

 • Drenering bak rekkehusene i Rypevegen, vi jobber med å finne en kompetent prosjektleder. Så snart prosjektleder er funnet setter vi igang med jobben.
 • Byggesak, vi har vært i møte med advokat 07.09.20 og saken behandles videre av advokaten. Eventuelle nyheter angående saken vil bli publisert her.

Planlagte saker:

 • Vannsjekk (kontroll av vannrør) planlegges gjennomført høsten 2020.
 • Nytt nøkkelsystem i blokken iløpet av 2021.
 • Ny bålpit/bålplass til grillhytten slik at vi kan bruke grillhytten også på høsten og vinteren.
 • Benker til grillhytten som vil snekres fast langs veggen.

Styret vil si takk for frivillig arbeid vedrørende beising av grillhytten.
Takk til ungdom som klippet gresset i sommer.

Bruk «Mine sider» på bonord.no

Andelseierne oppfordres til å bruke Bonord-portalen for å få med seg relevant informasjon fra styret. Du må tillate elektronisk kommunikasjon. Tradisjonell e-postkommunikasjon som styret har drevet med i mange år vil snart opphøre. Brev delt i postkasser hører til forrige årtusen og foregår kun i unntakstilfeller, og aldri samme dag som det sendes info fra Bonord-portalen (dette av praktiske grunner: alle i styret har jobb og familie og ikke tid til å renne rundt borettslaget for å leke postbud…

Nettsida er sjeldnere oppdatert og vil inneholde kun informasjon av generell karakter.

Ingen betydelig fare for radon

Styret har undersøkt med kommunen om vi burde kartlegge radon i borettslaget. Det viser seg at Håpet ikke ligger i en risikosone. Styret har derfor vedtatt å ikke gjøre undersøkelser. Beboerne kan sjølsagt be kommunen om å måle radonmengde i sin bolig. Ta kontakt med Karina Dølerud i Tromsø kommune. Forresten har Statens strålevern utarbeidet en rapport i 2001 om kartlegging av radon i Tromsø kommune.