Oppdatering fra styret september 2020

Fremhevet

Her kommer en oppdatering fra styret om hva vi har jobbet med den siste tiden, pågående saker og hva vi planlegger fremover.

Pågående saker:

  • Drenering bak rekkehusene i Rypevegen, vi jobber med å finne en kompetent prosjektleder. Så snart prosjektleder er funnet setter vi igang med jobben.
  • Byggesak, vi har vært i møte med advokat 07.09.20 og saken behandles videre av advokaten. Eventuelle nyheter angående saken vil bli publisert her.

Planlagte saker:

  • Vannsjekk (kontroll av vannrør) planlegges gjennomført høsten 2020.
  • Nytt nøkkelsystem i blokken iløpet av 2021.
  • Ny bålpit/bålplass til grillhytten slik at vi kan bruke grillhytten også på høsten og vinteren.
  • Benker til grillhytten som vil snekres fast langs veggen.

Styret vil si takk for frivillig arbeid vedrørende beising av grillhytten.
Takk til ungdom som klippet gresset i sommer.

Bruk «Mine sider» på bonord.no

Andelseierne oppfordres til å bruke Bonord-portalen for å få med seg relevant informasjon fra styret. Du må tillate elektronisk kommunikasjon. Tradisjonell e-postkommunikasjon som styret har drevet med i mange år vil snart opphøre. Brev delt i postkasser hører til forrige årtusen og foregår kun i unntakstilfeller, og aldri samme dag som det sendes info fra Bonord-portalen (dette av praktiske grunner: alle i styret har jobb og familie og ikke tid til å renne rundt borettslaget for å leke postbud…

Nettsida er sjeldnere oppdatert og vil inneholde kun informasjon av generell karakter.

Ingen betydelig fare for radon

Styret har undersøkt med kommunen om vi burde kartlegge radon i borettslaget. Det viser seg at Håpet ikke ligger i en risikosone. Styret har derfor vedtatt å ikke gjøre undersøkelser. Beboerne kan sjølsagt be kommunen om å måle radonmengde i sin bolig. Ta kontakt med Karina Dølerud i Tromsø kommune. Forresten har Statens strålevern utarbeidet en rapport i 2001 om kartlegging av radon i Tromsø kommune.